Specialister på CNC-fräsning

Med hög kompetens och modern maskinpark utförs avancerad CNC-fräsning av krävande detaljer i tuffa material och med svåra geometrier.

Läs mer

Kompetent legopartner

Vi är en kompetent och eftertraktad legoleverantör inom fräsning och efterbearbetning men också inom mätteknik och montering. 

Läs mer

Fast grepp om helheten

På PBH Teknik vill vi gärna se till helheten. Med kompetens, erfarenhet och skräddarsydd maskinpark tar vi oss an hela produktionskedjan, från prototyputveckling, inköp och programmering till bearbetning, mätning och olika typer av efterbehandling.

Vi erbjuder avancerade legoarbeten inom ett flertal områden men lägger vårt starkaste fokus på CNC-fräsning. Vi har även kompetens och maskinella resurser inom t.ex. mätteknik och montering.

Läs mer

Högmoderna maskiner för högsta precision

Vi har genom åren byggt upp en modern och ändamålsenlig maskinpark som vi är mycket stolta över.

I vår rymliga och välorganiserade verkstad samsas CNC-styrda 3-, 4- och 5-axliga fleroperationsmaskiner av senaste snitt med avancerad utrustning för mätning, montering och efterbehandling.

Läs mer