Montering

Montering utgör ofta det avslutande steget i produktionsprocessen.
PBH Teknik erbjuder montering som enskild tjänst utifrån kundens önskemål, alternativt som del av ett större produktionsuppdrag.

Ett monteringsuppdrag består ofta i att sammanfoga detaljer som vi tillverkar och köper till halvfabrikat som kan användas i kundernas produkter.

Projektet kan innefatta allt från enklare montering av exempelvis gänginsatser/cylindriska pinnar till montering av avancerad mekanik.

I samband med monteringsarbetet ombesörjs även ytbehandling, lackering, slipning och värmebehandling för att leverera en så färdig detalj som möjligt.