Specialister på avancerad fräsning

PBH Teknik i Karlskoga är den kvalificerade specialisten på skärande bearbetning. Med kompetens, erfarenhet och genomtänkt maskinpark kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar för avancerad CNC-fräsning men också professionella legotjänster inom mätning och montering.

Fast grepp kring hela produktionskedjan

För oss på PBH Teknik är helheten viktig. Vi vill kunna erbjuda tryggheten av en partner med bredd nog att hantera kundernas hela produktionsbehov. Med kompetens, erfarenhet och skräddarsydd maskinpark tar vi oss an hela produktionskedjan, från prototyputveckling, inköp och programmering till bearbetning, mätning och olika typer av efterbehandling.

Vi erbjuder avancerade legoarbeten inom ett flertal områden men lägger vårt starkaste fokus på CNC-fräsning. I vår välplanerade, lättillgängliga verkstad ryms moderna 3-, 4- och 5-axliga fleroperationsmaskiner men också avancerad utrustning för blästring, trumling och högprecisionsmätning. Vi har även kompetens och maskinella resurser för montering.

Vi använder ofta och gärna vakuumteknik i våra processer, framförallt för att optimera hanteringen av tunna, instabila konstruktioner.

Tillsammans med kompetenta partners kan vi även erbjuda svarvning, slipning, ytbehandling, lackering, värmebehandling och svetsning.

Stora och små serier i de flesta material

Smarta arbetsflöden, väldimensionerad maskinpark och hög automationsgrad innebär effektivitet och bra produktionsekonomi oberoende av seriestorlek. Utan problem hanteras komplexa enstycksleveranser likväl som serieproduktion av varierande storlek.

En styrka ligger i förmågan att fullt ut nyttja våra maskiner. Vi har en infrastruktur som gör att vi kan snabbt kan växla upp och nyttja en större del av dygnets timmar. Högt maskinnyttjande och snabba omställningar ger oss fördelar sett till flexibilitet och produktionsekonomi.

Med hög precision bearbetas de flesta material som t.ex aluminium, rostfritt, stål, plast och titan. Kvalitet är en självklarhet. Vi är sedan många år tillbaka certifierade enligt ISO 9001.

Bred kundkrets

Vår kundkrets är bred. Tyngdpunkten ligger inom försvars- och medicinteknisk industri samt inom olja och gas. Vi har också ett flertal kunder inom andra segment av högteknologisk industri.

Flertalet av våra beställare finns i Sverige och våra nordiska grannländer men vi har även djupgående samarbeten med industriföretag i andra delar av Europa.

 

Maskinoperatör

Lyhörda för våra kunders krav

Erfarenheten har lärt oss vad kunder söker i samarbetet med sin underleverantör. Vi förstår vikten av att lyssna och att med hög flexibilitet finna lösningar utifrån kundens specifika krav.

Många av våra medarbetare har varit med länge och förmågan att snabbt sätta sig in i nya situationer sitter i ryggen. Det samma gäller vår arbetsledning som med hög flexilbilitet snabbt agerar och tar nödvändiga beslut.

Vi är lätta att kommunicera med och vet att vägen in i ett nytt uppdrag aldrig får vara lång och krokig.

Lokaliserade i teknikstaden Karlskoga

PBH Teknik grundades 1998 av nuvarande ägaren Björn Waara. Affärsidén var då, liksom nu, att vara en legoleverantör och resurs vid framställandet av högteknologiska produkter inom metallbearbetning och främst fleroperationsarbeten.

Vårt läge i industritäta, tekniktunga Karlskoga ger oss flera fördelar. Lokaliseringen, mitt i hjärtat av Skandinavien, ger oss utmärkt logistik och en smidighet i kontakterna med våra kunder.

Karlskogas historik inom försvarsindustrin ger oss också lyxen av att kunna omge oss med människor som kan teknik, vilket innebär tydliga fördelar både vid rekrytering och i det löpande samspelet med partners och underleverantörer.