CNC-fräsning

CNC-fräsningen är tveklöst ett av våra viktigaste teknikområden. I vår välutrustade verkstad hanterar kompetenta operatörer och programmerare våra 3-, 4- och 5-axliga fleroperationsmaskiner av senaste snitt.

Specialister på CNC-fräsning

Vid fräsning bearbetas arbetsstycken och detaljer i olika material av roterande skärverktyg som fräser, borrar, gängar eller avlägsnar material från styckets ovansida.

Vid CNC-fräsning styrs verktygets rörelser av en dator som finns inbyggd i eller är kopplad till maskinen. Datorn ger förprogrammerade instruktioner som maskinen utför med stor exakthet. Det programmerade förloppet kan upprepas i oändlighet, vilket ger förutsättningar för rationell bearbetning och bra produktionsekonomi.

PBH Teknik har gedigen erfarenhet när det kommer till CNC-fräsning. Med stor noggranhet och hög precision bearbetar vi krävande detaljer även när materialen är som tuffast och geometrierna som svårast.

Frästa detaljer färdigställs i egen regi genom efterföljande gradning, blästring och trumling där ytorna förfinas och oönskade kanter och grader avlägsnas.

Hög kompetens - avancerad maskinpark

Under snart ett kvarts sekel har PBH Teknik arbetat med avancerad fräsning i svåra applikationer. Erfarenheten är lång och kompetensen bland våra operatörer hög.

Vi har över tid också byggt upp en maskinpark som vi är mycket stolta över. I vår verkstad finns moderna 3-, 4- och 5-axliga CNC-styrda fleroperationsfräsar som snabbt, och med en hög grad av automatisering, genomför sitt arbete.

I smarta arbetsflöden och med snabba omställningar bearbetas flertalet material – aluminium, rostfritt, stål, plast och titan – med hög effektivitet oberoende av seriestorlek. Utan problem hanteras komplexa enstycksleveranser likväl som serieproduktion av varierande storlek.

Fräsdetaljer