Våra kunder

PBH Teknik AB har som målsättning att skapa en djupgående och långsiktig relation med våra kunder.

Enligt vår erfarenhet bidrar ett sådant samarbete effektivt till konkurrenskraft för båda parter. PBH Teknik AB har den tekniska kunskap och erfarenhet som i kombination med moderna metoder säkerställer långsiktiga affärsrelationer och nöjda kunder. Detta, samt vår ambition att hela tiden anpassa verksamheten efter kundens behov, är vår styrka.

Vi tillverkar främst produkter till företag inom:

  • Telecom-industrin.
  • Försvarsindustrin.
  • Medicinsk-teknisk industri.
  • Övrig högteknologisk industri.