Helhetslösningar

Vår strategi är att tillsammans med kunden ständigt verka för att optimera processen.

I den strategin ligger delmålet att vi redan från början bidrar med våra kunskaper, exempelvis när det gäller val av material och hur detaljen kan konstrueras för en så effektiv tillverkning som möjligt. Med de maskiner som finns på företaget kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar för såväl framtagning av prototyper som serietillverkning.
Att PBH TEKNIK AB är navet i det nätverk av företag som kan ingå i ett projekt ger dessutom fördelar. Ert företag behöver inte avsätta resurser för att driva ett utvecklingsprojekt framåt – vi blir er produktionsavdelning och Ni kan fortsätta göra det Ni är bäst på.